Home
images/iacf1.jpg

Welkom

Om de herinnering aan het mijnverleden in leven te houden hebben leden van de Heemkundevereniging Brunssum, het initiatief genomen tot het inrichten van een mijnmuseum. Het museum is ingericht met attributen zoals: voorwerpen,boeken, teksten en foto's waarmee de winning van steenkool in onze regio in beeld wordt gebracht. Het Mijnmuseum Brunssum is gevestigd in een lokaal van de Mariaschool aan de Prins Hendriklaan nr. 382.

 

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 16.00 uur.

 

Iedereen is welkom, oud-mijnwerkers, familie, kinderen of kleinkinderen zei kunnen elkaar treffen en verhalen vertellen van vroeger. De koffie of limonade staat klaar er wordt een kleine bijdrage voor gevraagd. Tevens verzorgen leden van de Heemkunde vereniging lezingen en spreekbeurten voor kinderen, heeft U interesse neem dan contact op met de Heemkunde vereniging Brunssum afd. mijnbouw.

Ons mijnmuseum is elke maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend

Contact met ons opnemen

Hans Jacobs
Ridder Thibaldstraat 1
6444 ED   Brunssum
Tel.nr. 045-7851821

kmb@tyros2.nl